Нов AI метод за ранно откриване на сърдечни удари може да се прилага във Великобритания

Изследователи от Оксфордския университет разработиха революционна технология, която може да открива скрити данни в КТ сканирания и да предвижда риска от сърдечни удари до десет години напред. Този изкуствен интелект, който има потенциала да спаси хиляди животи годишно, в момента се оценява от Националния институт за здраве и грижа (NICE), като решението за използването му в Националната здравна служба (NHS) се очаква до края на годината.

Ръководителят на изследването, проф. Чараламбос Антониадес, и неговият екип също работят върху AI системи за прогнозиране на инсулти и откриване на рискове от заболявания като диабет. “Тази технология вече е изпробвана в няколко болници в Обединеното кралство и резултатите са изключително обнадеждаващи,” споделя проф. Антониадес. “Ако бъде въведена на национално ниво, тази система може да предотврати ранни сърдечни удари и смърт, свързана със сърдечни заболявания.”

Всяка година над 300,000 души във Великобритания изпитват тежки болки в гърдите и се подлагат на КТ сканирания за откриване на сърдечни аномалии. За съжаление, по-малко от 20% от тях са диагностицирани с обструкции или опасно стеснение на коронарните артерии. Останалите 80% често не показват видими аномалии и са изпращани вкъщи без лечение. Въпреки това, около две трети от тези “безопасни” случаи по-късно претърпяват сериозни и понякога фатални сърдечни събития.

Изследването, публикувано в Lancet, е разработено да открива аномалии, които се пропускат при стандартни КТ сканирания. Тази информация би позволила на лекарите да предписват превантивни лечения като противовъзпалителни лекарства. Проблемът е, че увреждането на артерията, причинено от възпаление, не се открива при КТ сканирания. AI технологията използва данни за характеристиките на коронарните плаки и промените в мазнините около възпалените артерии, за да предостави ключова информация за здравето на сърдечните артерии.

Рисковите фактори са първоначално разработени с помощта на американски случаи, но данните са оценени с 40,000 пациенти в болници в Обединеното кралство. Изследването, финансирано от Британската сърдечна фондация, разкрива, че в 45% от случаите клиницистите решават да променят лечението на пациента въз основа на данните, предоставени от AI анализа. Тези лечения включват високи дози статини или лекарства като колхицин, които намаляват риска от сърдечно-съдови заболявания.

Антониадес добави, че се планира разширяване на тази технология в САЩ и Европа, където вече е одобрена за клинична употреба.

Related Articles

Британското правителство препоръчва на гражданите да се подготвят с хранителни запаси и вода за извънредни случаи.

Гражданите на Великобритания са призовани да се запасят с консервирана храна, батерии и бутилирана вода като част от нова кампания на британското правителство. Кампанията има…

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *