Как да регистрирам фирма в Англия: Пълен наръчник

Регистрация на фирма в Англия

Регистрацията на фирма в Англия е сравнително прост процес, който можете да завършите онлайн. Въпреки това, за да сте сигурни, че всичко е направено правилно и няма да пропуснете важни детайли, е препоръчително да потърсите помощ от професионалисти.

Помощ от LOYALS Accountants & Business Consultants

LOYALS Accountants & Business Consultants могат да ви помогнат със следното:

 • Избор на правна форма: Ние ще ви консултираме за най-подходящата правна форма за вашата фирма.
 • Име на фирмата: Ще проверим дали избраното име е уникално и допустимо.
 • Регистрация в Companies House: Ние ще се погрижим за подаването на формуляра за регистрация и заплащането на таксите.

С нашата помощ, регистрацията на вашата фирма ще бъде бърза и безпроблемна, като ще спестите време и усилия.

Данъчни задължения на малките фирми в Англия

Малките фирми в Англия имат няколко основни данъчни задължения. LOYALS Accountants & Business Consultants могат да ви помогнат със следното:

 • Корпоративен данък: Ще ви консултираме и ще изготвим данъчната ви декларация.
 • ДДС (VAT): Ще ви помогнем с регистрацията за ДДС и редовното подаване на декларации.
 • PAYE (Pay As You Earn): Ние ще администрираме заплатите на вашите служители и ще се грижим за удържането на данъци и осигуровки.

Използвайки нашите услуги, ще можете да се съсредоточите върху развитието на бизнеса си, като оставите данъчните задължения на професионалистите.

Управление на личните финанси в Англия

Управлението на личните финанси може да бъде предизвикателство, особено когато трябва да се справяте и с бизнес задължения. LOYALS Accountants & Business Consultants предлагат персонализирани финансови консултации, които включват:

 • Бюджетиране: Ще ви помогнем да създадете месечен бюджет и да следите разходите си.
 • Спестявания и инвестиции: Ще ви предоставим съвети за най-добрите начини да спестявате и инвестирате.
 • Данъчно планиране: Ще ви консултираме за наличните данъчни облекчения и кредити.

С нашата помощ, ще можете да управлявате финансите си ефективно и да постигнете дългосрочна финансова стабилност.

Основните разходи при стартиране на бизнес в Англия

Основните разходи при стартиране на бизнес включват различни такси и разходи, които могат да се натрупат бързо. LOYALS Accountants & Business Consultants могат да ви помогнат да планирате и оптимизирате тези разходи чрез:

 • Регистрационни такси: Ние ще се погрижим за регистрацията и ще ви консултираме за необходимите такси.
 • Банкови разходи: Ще ви помогнем да изберете най-подходящата банкова сметка за вашия бизнес.
 • Счетоводни услуги: Предлагаме достъпни и професионални счетоводни услуги.
 • Офис разходи и маркетинг: Ще ви консултираме как да оптимизирате разходите си за наем и маркетинг.

С нашата помощ ще можете да стартирате бизнеса си с минимални разходи и максимална ефективност.

Изисквания за водене на счетоводство в Англия

Изискванията за водене на счетоводство могат да бъдат сложни и изискват внимание към детайла. LOYALS Accountants & Business Consultants предлагат пълни счетоводни услуги, които включват:

 • Точна отчетност: Ние ще се грижим за точната документация на всички финансови транзакции.
 • Годишни отчети: Ще изготвим и подадем вашите годишни финансови отчети в Companies House.
 • Данъчни декларации: Ще изготвим и подадем данъчните ви декларации в HMRC.
 • ДДС декларации: Ще се грижим за редовното подаване на ДДС декларации.

С нашата помощ ще избегнете грешки и ще сте сигурни, че вашият бизнес е напълно съобразен с всички законодателни изисквания.

LOYALS Accountants & Business Consultants

Ползите от наемането на счетоводител

Наемането на счетоводител от LOYALS Accountants & Business Consultants може да донесе множество ползи:

 • Професионални съвети: Ще получите експертни съвети за данъчното планиране и управлението на финансите.
 • Спестяване на време: Ние ще се погрижим за финансовите задачи, което ще ви позволи да се фокусирате върху бизнеса си.
 • Точност и съответствие: Ще гарантираме, че вашите финансови записи са точни и съответстват на законодателните изисквания.

Използвайки нашите счетоводни услуги, ще постигнете по-добро управление на финансите и спокойствие, знаейки, че вашият бизнес е в добри ръце.

Данъчни облекчения за малки бизнеси

Малките бизнеси в Англия могат да се възползват от различни данъчни облекчения. LOYALS Accountants & Business Consultants могат да ви помогнат да идентифицирате и използвате тези облекчения чрез:

 • Annual Investment Allowance (AIA): Ще ви консултираме как да намалите разходите за капитални инвестиции.
 • R&D Tax Credits: Ще ви помогнем да се възползвате от данъчните кредити за научноизследователска и развойна дейност.
 • Small Business Rate Relief: Ще ви съдействаме при намаляване на бизнес ставките.
 • Entrepreneurs’ Relief: Ще ви помогнем да намалите данъка върху капиталовите печалби при продажба на бизнес.

С нашата помощ ще можете да намалите данъчните си задължения и да увеличите печалбите на вашия бизнес.

{{ is_error_msg }}

Изберете Услуга
{{cat_data.category_name}}
изберете услуга
{{ service_details.bookingpress_service_name }}

Времетраене: {{ service_details.bookingpress_service_duration_val }} {{ service_details.bookingpress_service_duration_label }}

Цена: {{ service_details.bookingpress_service_price }}

Advance Options
See Less
{{service_extra_title}}
{{ service_extra_details.bookingpress_extra_service_name }}
{{ service_extra_details.bookingpress_extra_formatted_price }}
{{ service_extra_details.bookingpress_extra_service_duration }} {{ service_extra_details.bookingpress_extra_service_duration_unit }}
View More View Less
{{ n }}
{{ service_extra_details.bookingpress_service_description }}
Load More
Load Less
{{bring_anyone_title}}
{{ n }} {{number_of_person_title}}
{{service_extra_title}}
{{ service_extra_details.bookingpress_extra_service_name }}
{{ service_extra_details.bookingpress_extra_formatted_price }}
{{ service_extra_details.bookingpress_extra_service_duration }} {{ service_extra_details.bookingpress_extra_service_duration_unit }}
{{ service_extra_details.bookingpress_service_description }}
{{bring_anyone_title}}
{{ n }} {{number_of_person_title}}

{{ is_error_msg }}

Дата & Час
Избери час
Няма налични времеви интервали
Сутрин
{{time_details.formatted_start_end_time}} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
Waiting List ({{time_details.waiting_slot_counter}})
Слетобяд
{{time_details.formatted_start_end_time}} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
Waiting List ({{time_details.waiting_slot_counter}})
Вечер
{{time_details.formatted_start_end_time}} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
Waiting List ({{time_details.waiting_slot_counter}})
Night
{{time_details.formatted_start_end_time}} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
Waiting List ({{time_details.waiting_slot_counter}})
{{time_details.formatted_start_end_time}} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
Waiting List ({{time_details.waiting_slot_counter}})
{{time_details.formatted_start_end_time}} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
Waiting List ({{time_details.waiting_slot_counter}})
{{time_details.formatted_start_end_time}} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
Waiting List ({{time_details.waiting_slot_counter}})
{{time_details.formatted_start_end_time}} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
Waiting List ({{time_details.waiting_slot_counter}})
Дата & Час
Избери час
Няма налични времеви интервали
Сутрин
{{time_details.formatted_start_end_time}} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
Waiting List ({{time_details.waiting_slot_counter}})
Слетобяд
{{time_details.formatted_start_end_time}} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
Waiting List ({{time_details.waiting_slot_counter}})
Вечер
{{time_details.formatted_start_end_time}} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
Waiting List ({{time_details.waiting_slot_counter}})
Night
{{time_details.formatted_start_end_time}} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
Waiting List ({{time_details.waiting_slot_counter}})
{{time_details.formatted_start_end_time}} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
Waiting List ({{time_details.waiting_slot_counter}})
{{time_details.formatted_start_end_time}} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
Waiting List ({{time_details.waiting_slot_counter}})
{{time_details.formatted_start_end_time}} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
Waiting List ({{time_details.waiting_slot_counter}})
{{time_details.formatted_start_end_time}} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
Waiting List ({{time_details.waiting_slot_counter}})

{{ is_error_msg }}

Основни подробности
{{customer_form_fields_data.label}}

{{ is_error_msg }}

Резюме

Обобщение на вашата резервация за час

Клиент
{{appointment_step_form_data.form_fields.customer_name }}
{{ appointment_step_form_data.form_fields.customer_firstname }} {{ appointment_step_form_data.form_fields.customer_lastname }}
{{ appointment_step_form_data.form_fields.customer_email }}
Услуга
{{ appointment_step_form_data.selected_service_name}}
{{ cart_details.bookingpress_service_name}}
{{extras_details.bookingpress_extra_name }}
{{extras_details.bookingpress_extra_price}} {{extras_details.bookingpress_extra_duration}}
{{extras_details.bookingpress_selected_qty}}
{{appointment_step_form_data.bookingpress_selected_extra_service_count}} Extras
Дата & Час
{{ appointment_step_form_data.selected_date | bookingpress_format_date }}, {{appointment_step_form_data.selected_formatted_start_end_time}}
{{ appointment_step_form_data.selected_date | bookingpress_format_date }}
{{ appointment_step_form_data.selected_date | bookingpress_format_date }} - {{appointment_step_form_data.selected_end_date | bookingpress_format_date}}
Your waiting position is ({{appointment_step_form_data.waiting_number_disp}})
Подробности за услугата
{{ appointment_step_form_data.selected_service_name}}
{{extras_details.bookingpress_extra_name }}
{{extras_details.bookingpress_extra_price}} {{extras_details.bookingpress_extra_duration}}
{{extras_details.bookingpress_selected_qty}}
{{appointment_step_form_data.bookingpress_selected_extra_service_count}} Extras
{{ appointment_step_form_data.selected_date | bookingpress_format_date }}, {{ appointment_step_form_data.selected_formatted_start_end_time }}
{{ appointment_step_form_data.selected_date | bookingpress_format_date }}
{{ appointment_step_form_data.selected_date | bookingpress_format_date }} - {{ appointment_step_form_data.selected_end_date | bookingpress_format_date }}
{{ cart_details.bookingpress_service_name}}
{{ cart_details.bookingpress_selected_date | bookingpress_format_date }}, {{ cart_details.formatted_start_end_time }}
{{ cart_details.bookingpress_selected_date | bookingpress_format_date }} - {{ cart_details.bookingpress_selected_end_date | bookingpress_format_date }}
{{ cart_details.bookingpress_selected_date | bookingpress_format_date }}, {{ cart_details.formatted_start_time }} to {{ cart_details.formatted_end_time }}
{{ cart_details.bookingpress_selected_date | bookingpress_format_date }}
{{ cart_details.bookingpress_selected_date | bookingpress_format_date }}, {{ cart_details.formatted_start_time }} - {{ cart_details.formatted_end_time }}
{{ cart_details.bookingpress_selected_date | bookingpress_format_date }}
{{ cart_details.bookingpress_selected_date | bookingpress_format_date }}, {{ cart_details.formatted_start_time }}
{{ cart_details.bookingpress_selected_date | bookingpress_format_date }}
Your waiting position is ({{appointment_step_form_data.waiting_number_disp}})
{{subtotal_text}}
{{ appointment_step_form_data.selected_service_price }}
{{tax_title}}
Tax
+{{ appointment_step_form_data.tax_amount }}
{{couon_applied_title}} {{ appointment_step_form_data.coupon_code }}
-{{ appointment_step_form_data.coupon_discount_amount_with_currecny }}
{{coupon_code_title}}

{{ coupon_code_msg }}

{{ coupon_code_msg }}

{{coupon_apply_button_label}} Applied
{{ appointment_step_form_data.included_tax_label }}
{{ appointment_step_form_data.total_payable_amount_with_currency }}
{{ appointment_step_form_data.selected_service_price }}
{{deposit_heading_title}}
{{deposit_title}} {{full_payment_title}}
{{deposit_paying_amount_title}}
{{ appointment_step_form_data.bookingpress_deposit_amt }}
{{ appointment_step_form_data.deposit_payment_amount_percentage }}% ( {{ appointment_step_form_data.bookingpress_deposit_amt }} )
{{deposit_remaining_amount_title}} {{ appointment_step_form_data.included_tax_label }}
{{ appointment_step_form_data.included_tax_label }}
{{ appointment_step_form_data.bookingpress_deposit_due_amt }}
{{ appointment_step_form_data.total_payable_amount_with_currency }}
{{subtotal_text}}
{{ appointment_step_form_data.bookingpress_cart_total_with_currency }}
{{tax_title}}
Tax
+{{ appointment_step_form_data.tax_amount }}
{{couon_applied_title}} {{ appointment_step_form_data.coupon_code }}
-{{ appointment_step_form_data.coupon_discount_amount_with_currecny }}
{{coupon_code_title}}

{{ coupon_code_msg }}

{{ coupon_code_msg }}

{{coupon_apply_button_label}} Applied
{{ appointment_step_form_data.included_tax_label }}
{{ appointment_step_form_data.total_payable_amount_with_currency }}
{{deposit_heading_title}}
{{deposit_title}} {{full_payment_title}}
{{deposit_paying_amount_title}}
{{ appointment_step_form_data.bookingpress_deposit_total_with_currency }}
( {{ appointment_step_form_data.bookingpress_deposit_total_with_currency }} )
{{deposit_remaining_amount_title}} {{ appointment_step_form_data.included_tax_label }}
{{ appointment_step_form_data.included_tax_label }}
{{ appointment_step_form_data.bookingpress_deposit_due_amount_total_with_currency }}
{{ appointment_step_form_data.total_payable_amount_with_currency }}
{{ appointment_step_form_data.total_payable_amount_with_currency }}
Няма наличен начин на плащане.
Изберете метод на плащане

Плащайте на място

PayPal

{{card_details_text}}

{{ is_error_msg }}

{{staffmember_heading_title}}
{{any_staff_title}}
{{ staffmember_details.bookingpress_staffmember_firstname }} {{ staffmember_details.bookingpress_staffmember_lastname }}

{{ staffmember_details.bookingpress_staffmember_email }}

{{ staffmember_details.bookingpress_staffmember_phone }}

No categories and services added!

Related Articles

Преходът към Успех: От Едноличен Търговец към Дружество с Ограничена Отговорност

Преобразуване на вашата дейност от едноличен търговец в дружество с ограничена отговорност: предимства и процеси Преобразуването на вашата дейност от едноличен търговец в дружество с…

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *