Преходът към Успех: От Едноличен Търговец към Дружество с Ограничена Отговорност

Преобразуване на вашата дейност от едноличен търговец в дружество с ограничена отговорност: предимства и процеси

Преобразуването на вашата дейност от едноличен търговец в дружество с ограничена отговорност представя различни подходи за управление на бизнеса ви, като всеки от тях носи свои специфични ползи.

Ползи за едноличните търговци:

Като едноличен търговец, управлението на бизнеса е изцяло във вашите ръце. Задържате всички печалби след плащане на данъците и имате възможност да наемате служители. Лично носите отговорност за всички аспекти на бизнеса.

Ползи за дружествата с ограничена отговорност (Limited):

Образуването на limited компания ви позволява да създадете организация, която управлява бизнес операциите с изолация на личните ви финанси от тези на фирмата. Компанията отговаря за своите действия и управлява своите финанси независимо, като печалбите се облагат с корпоративен данък.

Кога да изберете Limited компания:

Създаването на limited компания може да изглежда по-предпочитано, но изборът зависи от конкретните нужди на вашата дейност.

Как функционира limited компания?

Limited компанията се управлява от съдружници. Ако сте единствен съдружник, вие ставате и директор. Като директор носите значителни правни задължения за успеха и честното управление на компанията. Управлявате корпоративни документи и се грижите за регистрации и данъчни декларации пред HMRC. Дружеството трябва да плаща корпоративен данък върху печалбата. Данъчните задължения се определят в рамките на първите три месеца след началото на дейността, за да избегнете санкции.

Видове LTD компании:

Има различни форми на дружества с ограничена отговорност:

  • Акционерни дружества: Предлагат защита на акционерите до стойността на техните акции. Директорите не носят лична отговорност за дълговете на компанията, освен при правонарушения.
  • Други видове дружества: Включват такива, които позволяват публична търговия на акции.

Създаване на LTD компания:

За официално създаване на LTD трябва да регистрирате фирмата в Companies House, получавайки сертификат, който удостоверява вашето право да водите бизнес. Важно е също така да уведомите HMRC и да се регистрирате за корпоративен данък, подавайки годишни данъчни декларации и доклади за фирмата.

Консултация със счетоводител:

Запазете вашия персонален консултационен час с нашия счетоводител!

Искате ли да навигирате безпроблемно през процеса на преобразуване от едноличен търговец към дружество с ограничена отговорност? В BG Voice UK ви предлагаме експертна помощ и персонализирани съвети за вашата уникална ситуация. Запазете своя час за консултация с нашите квалифицирани счетоводители днес и осигурете стабилността и растежа на вашия бизнес.

Не пропускайте възможността да оптимизирате вашата бизнес структура с професионална подкрепа!

{{ is_error_msg }}

Изберете Услуга
{{cat_data.category_name}}
изберете услуга
{{ service_details.bookingpress_service_name }}

Времетраене: {{ service_details.bookingpress_service_duration_val }} {{ service_details.bookingpress_service_duration_label }}

Цена: {{ service_details.bookingpress_service_price }}

Advance Options
See Less
{{service_extra_title}}
{{ service_extra_details.bookingpress_extra_service_name }}
{{ service_extra_details.bookingpress_extra_formatted_price }}
{{ service_extra_details.bookingpress_extra_service_duration }} {{ service_extra_details.bookingpress_extra_service_duration_unit }}
View More View Less
{{ n }}
{{ service_extra_details.bookingpress_service_description }}
Load More
Load Less
{{bring_anyone_title}}
{{ n }} {{number_of_person_title}}
{{service_extra_title}}
{{ service_extra_details.bookingpress_extra_service_name }}
{{ service_extra_details.bookingpress_extra_formatted_price }}
{{ service_extra_details.bookingpress_extra_service_duration }} {{ service_extra_details.bookingpress_extra_service_duration_unit }}
{{ service_extra_details.bookingpress_service_description }}
{{bring_anyone_title}}
{{ n }} {{number_of_person_title}}

{{ is_error_msg }}

Дата & Час
Избери час
Няма налични времеви интервали
Сутрин
{{time_details.formatted_start_end_time}} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
Waiting List ({{time_details.waiting_slot_counter}})
Слетобяд
{{time_details.formatted_start_end_time}} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
Waiting List ({{time_details.waiting_slot_counter}})
Вечер
{{time_details.formatted_start_end_time}} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
Waiting List ({{time_details.waiting_slot_counter}})
Night
{{time_details.formatted_start_end_time}} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
Waiting List ({{time_details.waiting_slot_counter}})
{{time_details.formatted_start_end_time}} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
Waiting List ({{time_details.waiting_slot_counter}})
{{time_details.formatted_start_end_time}} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
Waiting List ({{time_details.waiting_slot_counter}})
{{time_details.formatted_start_end_time}} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
Waiting List ({{time_details.waiting_slot_counter}})
{{time_details.formatted_start_end_time}} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
Waiting List ({{time_details.waiting_slot_counter}})
Дата & Час
Избери час
Няма налични времеви интервали
Сутрин
{{time_details.formatted_start_end_time}} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
Waiting List ({{time_details.waiting_slot_counter}})
Слетобяд
{{time_details.formatted_start_end_time}} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
Waiting List ({{time_details.waiting_slot_counter}})
Вечер
{{time_details.formatted_start_end_time}} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
Waiting List ({{time_details.waiting_slot_counter}})
Night
{{time_details.formatted_start_end_time}} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
Waiting List ({{time_details.waiting_slot_counter}})
{{time_details.formatted_start_end_time}} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
Waiting List ({{time_details.waiting_slot_counter}})
{{time_details.formatted_start_end_time}} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
Waiting List ({{time_details.waiting_slot_counter}})
{{time_details.formatted_start_end_time}} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
Waiting List ({{time_details.waiting_slot_counter}})
{{time_details.formatted_start_end_time}} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
Waiting List ({{time_details.waiting_slot_counter}})

{{ is_error_msg }}

Основни подробности
{{customer_form_fields_data.label}}

{{ is_error_msg }}

Резюме

Обобщение на вашата резервация за час

Клиент
{{appointment_step_form_data.form_fields.customer_name }}
{{ appointment_step_form_data.form_fields.customer_firstname }} {{ appointment_step_form_data.form_fields.customer_lastname }}
{{ appointment_step_form_data.form_fields.customer_email }}
Услуга
{{ appointment_step_form_data.selected_service_name}}
{{ cart_details.bookingpress_service_name}}
{{extras_details.bookingpress_extra_name }}
{{extras_details.bookingpress_extra_price}} {{extras_details.bookingpress_extra_duration}}
{{extras_details.bookingpress_selected_qty}}
{{appointment_step_form_data.bookingpress_selected_extra_service_count}} Extras
Дата & Час
{{ appointment_step_form_data.selected_date | bookingpress_format_date }}, {{appointment_step_form_data.selected_formatted_start_end_time}}
{{ appointment_step_form_data.selected_date | bookingpress_format_date }}
{{ appointment_step_form_data.selected_date | bookingpress_format_date }} - {{appointment_step_form_data.selected_end_date | bookingpress_format_date}}
Your waiting position is ({{appointment_step_form_data.waiting_number_disp}})
Подробности за услугата
{{ appointment_step_form_data.selected_service_name}}
{{extras_details.bookingpress_extra_name }}
{{extras_details.bookingpress_extra_price}} {{extras_details.bookingpress_extra_duration}}
{{extras_details.bookingpress_selected_qty}}
{{appointment_step_form_data.bookingpress_selected_extra_service_count}} Extras
{{ appointment_step_form_data.selected_date | bookingpress_format_date }}, {{ appointment_step_form_data.selected_formatted_start_end_time }}
{{ appointment_step_form_data.selected_date | bookingpress_format_date }}
{{ appointment_step_form_data.selected_date | bookingpress_format_date }} - {{ appointment_step_form_data.selected_end_date | bookingpress_format_date }}
{{ cart_details.bookingpress_service_name}}
{{ cart_details.bookingpress_selected_date | bookingpress_format_date }}, {{ cart_details.formatted_start_end_time }}
{{ cart_details.bookingpress_selected_date | bookingpress_format_date }} - {{ cart_details.bookingpress_selected_end_date | bookingpress_format_date }}
{{ cart_details.bookingpress_selected_date | bookingpress_format_date }}, {{ cart_details.formatted_start_time }} to {{ cart_details.formatted_end_time }}
{{ cart_details.bookingpress_selected_date | bookingpress_format_date }}
{{ cart_details.bookingpress_selected_date | bookingpress_format_date }}, {{ cart_details.formatted_start_time }} - {{ cart_details.formatted_end_time }}
{{ cart_details.bookingpress_selected_date | bookingpress_format_date }}
{{ cart_details.bookingpress_selected_date | bookingpress_format_date }}, {{ cart_details.formatted_start_time }}
{{ cart_details.bookingpress_selected_date | bookingpress_format_date }}
Your waiting position is ({{appointment_step_form_data.waiting_number_disp}})
{{subtotal_text}}
{{ appointment_step_form_data.selected_service_price }}
{{tax_title}}
Tax
+{{ appointment_step_form_data.tax_amount }}
{{couon_applied_title}} {{ appointment_step_form_data.coupon_code }}
-{{ appointment_step_form_data.coupon_discount_amount_with_currecny }}
{{coupon_code_title}}

{{ coupon_code_msg }}

{{ coupon_code_msg }}

{{coupon_apply_button_label}} Applied
{{ appointment_step_form_data.included_tax_label }}
{{ appointment_step_form_data.total_payable_amount_with_currency }}
{{ appointment_step_form_data.selected_service_price }}
{{deposit_heading_title}}
{{deposit_title}} {{full_payment_title}}
{{deposit_paying_amount_title}}
{{ appointment_step_form_data.bookingpress_deposit_amt }}
{{ appointment_step_form_data.deposit_payment_amount_percentage }}% ( {{ appointment_step_form_data.bookingpress_deposit_amt }} )
{{deposit_remaining_amount_title}} {{ appointment_step_form_data.included_tax_label }}
{{ appointment_step_form_data.included_tax_label }}
{{ appointment_step_form_data.bookingpress_deposit_due_amt }}
{{ appointment_step_form_data.total_payable_amount_with_currency }}
{{subtotal_text}}
{{ appointment_step_form_data.bookingpress_cart_total_with_currency }}
{{tax_title}}
Tax
+{{ appointment_step_form_data.tax_amount }}
{{couon_applied_title}} {{ appointment_step_form_data.coupon_code }}
-{{ appointment_step_form_data.coupon_discount_amount_with_currecny }}
{{coupon_code_title}}

{{ coupon_code_msg }}

{{ coupon_code_msg }}

{{coupon_apply_button_label}} Applied
{{ appointment_step_form_data.included_tax_label }}
{{ appointment_step_form_data.total_payable_amount_with_currency }}
{{deposit_heading_title}}
{{deposit_title}} {{full_payment_title}}
{{deposit_paying_amount_title}}
{{ appointment_step_form_data.bookingpress_deposit_total_with_currency }}
( {{ appointment_step_form_data.bookingpress_deposit_total_with_currency }} )
{{deposit_remaining_amount_title}} {{ appointment_step_form_data.included_tax_label }}
{{ appointment_step_form_data.included_tax_label }}
{{ appointment_step_form_data.bookingpress_deposit_due_amount_total_with_currency }}
{{ appointment_step_form_data.total_payable_amount_with_currency }}
{{ appointment_step_form_data.total_payable_amount_with_currency }}
Няма наличен начин на плащане.
Изберете метод на плащане

Плащайте на място

PayPal

{{card_details_text}}

{{ is_error_msg }}

{{staffmember_heading_title}}
{{any_staff_title}}
{{ staffmember_details.bookingpress_staffmember_firstname }} {{ staffmember_details.bookingpress_staffmember_lastname }}

{{ staffmember_details.bookingpress_staffmember_email }}

{{ staffmember_details.bookingpress_staffmember_phone }}

No categories and services added!

Related Articles

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *