Community Forums

Find answers, ask questions, and connect with our
community around the world.

Адаптация и живот в UK: Практически съвети за новодошлите

Тази група и форума към нея предоставят полезна информация и съвети за българите, които се установяват в Обединеното кралство. От покриването на основни теми като подготовка преди заминаване, намиране на жилище и отваряне на...
View more

Активност Forums Адаптация и живот в UK: Практически съвети за новодошлите

Viewing 1 - 6 of 6 discussions

You must be logged in to create new discussions.