Community Forums

Find answers, ask questions, and connect with our
community around the world.

Български училища в Англия

Българските училища в Англия играят важна роля в запазването на българския език, култура и традиции сред българската диаспора. Тези училища обикновено функционират през уикендите и предлагат обучение по български език, литература,...
View more

Активност Forums Кариера и Образование Български училища в Англия

Viewing 1 - 5 of 5 discussions

You must be logged in to create new discussions.