Community Forums

Find answers, ask questions, and connect with our
community around the world.

КУЛТУРА И ТРАДИЦИИ

Форумът “КУЛТУРА И ТРАДИЦИИ” е създаден да бъде виртуален кръстопът, където българската общност във Великобритания може да се събира, за да споделя, открива и празнува богатството на българската култура и традиции. В този форум,...
View more

Активност Forums КУЛТУРА И ТРАДИЦИИ


Sub Forums

  • Подфорумът “Българска Култура” се стреми да бъде живо пространство, където членовете могат да намират вдъхновение, да научават нови…
    No Discussions
  • Български празници и обичаи

    България е богата на празници и различни традиции, които се спазват и до днес по различните…

  • Чрез обмен на кулинарни идеи и опит, подфорумът насърчава запазването и популяризирането на българската кулинарна култура сред…
Viewing 1 - 3 of 3 forums
Viewing 1 - 5 of 5 discussions

You must be logged in to create new discussions.